Νοσοκομειακή Φροντίδα - Θεσσαλονίκη σε Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312340
Εθνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313308258
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312477
Προνοίας 34, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
6947657202
Μικράς Ασίας 46, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310918608
Καραμανλή Κωνσταντίνου 151, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310327666
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312398
Άνω Τζουμαγιάς 64, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310930789
Κωνσταντινουπόλεως 50, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310992981
Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310517189
Κωνσταντινουπόλεως 49, Εντός Α Παιδιατρικής Κλινικής, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312439
Σβώλου Αλεξάνδρου 21, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310279168
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310814512
Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310254328
Πλαταιών 26, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310303355
Παπαγεωργίου 3, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310283222
Δελφών 124 \u0026 Ψυχάρη, Εντός Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310825637
Καραμάνου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312800
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312256
Ολύμπου 29, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310538777
Γιαννιτσών 11, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310994535
Γιαννιτσών 52 \u0026 Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310501284
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312255
Λαμπράκη Γρηγορίου 13, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313308715
Τσιμισκή 137, Έναντι ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310274286
Εγνατίας 142, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310390000
Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2315555000
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312340
Εθνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313308258
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312477
Προνοίας 34, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
6947657202
Μικράς Ασίας 46, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310918608
Καραμανλή Κωνσταντίνου 151, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310327666
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312398
Άνω Τζουμαγιάς 64, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310930789
Κωνσταντινουπόλεως 50, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310992981
Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310517189
Κωνσταντινουπόλεως 49, Εντός Α Παιδιατρικής Κλινικής, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312439
Σβώλου Αλεξάνδρου 21, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310279168
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310814512
Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310254328
Πλαταιών 26, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310303355
Παπαγεωργίου 3, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310283222
Δελφών 124 \u0026 Ψυχάρη, Εντός Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310825637
Καραμάνου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312800
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312256
Ολύμπου 29, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310538777
Γιαννιτσών 11, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310994535
Γιαννιτσών 52 \u0026 Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310501284
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313312255
Λαμπράκη Γρηγορίου 13, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313308715
Τσιμισκή 137, Έναντι ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310274286
Εγνατίας 142, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310390000
Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2315555000