Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη σε Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Εντός Δημαρχιακού Μεγάρου, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317930
Βασιλέως Γεωργίου 1Α, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317412
Μοναστηρίου 93Β, Θεσσαλονίκη - Ξηροκρήνη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318600
Δορυλαίου 34, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310912758
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38Β, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310841498
Καραολή και Δημητρίου 1, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313302890
Σαχτούρη 1, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310234352
Προξένου Κορομηλά 36, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318500
Εθνικής Αμύνης 27, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318573
Αρτάκης 9, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310951474
Ποσειδώνος 26-28, Έναντι Πολυκαταστήματος Makro, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310494420
Μούσκου Χαράλαμπου 9, Θεσσαλονίκη, 54634, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310213836
Αγγελάκη 4, Θεσσαλονίκη, 54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313306030
Λαγκαδά 35, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310514456
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38Β, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318240
Καπετάν Βαγγέλη 4, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310416283
Αλεξανδρείας 27, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310820110
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310729634
Κάλλας Μαρίας 23, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317150
Ξενοπούλου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310819515
Ολυμπίου Διαμαντή, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310512217
Ιφιγενείας 2 \u0026 Ολυμπίας, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310951970
Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310519224
Χαλκίδη Γιάννη 20, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318349
Αγίου Δημητρίου \u0026 Εθνικής Αμύνης, Εντός Δημοτικών Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310494404
Μοναστηρίου 93, Έναντι Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318542
Αλεξανδρείας 59, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310286043
Ναυάρχου Κουντουριώτη 17, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318202
Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Εντός Δημαρχιακού Μεγάρου, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317930
Βασιλέως Γεωργίου 1Α, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317412
Μοναστηρίου 93Β, Θεσσαλονίκη - Ξηροκρήνη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318600
Δορυλαίου 34, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310912758
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38Β, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310841498
Καραολή και Δημητρίου 1, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313302890
Σαχτούρη 1, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310234352
Προξένου Κορομηλά 36, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318500
Εθνικής Αμύνης 27, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318573
Αρτάκης 9, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310951474
Ποσειδώνος 26-28, Έναντι Πολυκαταστήματος Makro, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310494420
Μούσκου Χαράλαμπου 9, Θεσσαλονίκη, 54634, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310213836
Αγγελάκη 4, Θεσσαλονίκη, 54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313306030
Λαγκαδά 35, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310514456
Καραμανλή Κωνσταντίνου 38Β, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318240
Καπετάν Βαγγέλη 4, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310416283
Αλεξανδρείας 27, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310820110
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310729634
Κάλλας Μαρίας 23, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313317150
Ξενοπούλου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310819515
Ολυμπίου Διαμαντή, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310512217
Ιφιγενείας 2 \u0026 Ολυμπίας, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310951970
Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310519224
Χαλκίδη Γιάννη 20, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318349
Αγίου Δημητρίου \u0026 Εθνικής Αμύνης, Εντός Δημοτικών Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310494404
Μοναστηρίου 93, Έναντι Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318542
Αλεξανδρείας 59, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2310286043
Ναυάρχου Κουντουριώτη 17, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
2313318202