Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Πυλαία σε Πυλαία - Ελλάδα

Ασκληπιού 10, Πυλαία, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2310400226
Τσελέπη Ιωάννη 65, Πυλαία, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2310947494
Περραιβού Χ. 11, αμέσως μετά την έξοδο της περιφερειακής προς Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία - Άνω Τούμπα, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2315519864
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2310400226
Τσελέπη Ιωάννη 65, Πυλαία, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2310947494
Περραιβού Χ. 11, αμέσως μετά την έξοδο της περιφερειακής προς Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία - Άνω Τούμπα, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πυλαία - Ελλάδα
2315519864