Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Άγιος Αθανάσιος σε Άγιος Αθανάσιος - Ελλάδα

Κολοκοτρώνη 44, Άγιος Αθανάσιος, 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άγιος Αθανάσιος - Ελλάδα
2310702730
Κολοκοτρώνη 44, Άγιος Αθανάσιος, 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άγιος Αθανάσιος - Ελλάδα
2310702730