Ιατροί - Αμπελόκηποι σε Αμπελόκηποι - Ελλάδα

Ελ. Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310730200
Ελ. Βενιζέλου 71-73, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310740001
Ελ. Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310730200
Ελ. Βενιζέλου 71-73, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310740001