Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Αμπελόκηποι σε Αμπελόκηποι - Ελλάδα

Ζωοδόχου Πηγής 37, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310727423
28ης Οκτωβρίου 75, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310733484
Ζωοδόχου Πηγής 37, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310727423
28ης Οκτωβρίου 75, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελόκηποι - Ελλάδα
2310733484