Βαρέα Οχήματα - Καλοχώρι σε Καλοχώρι - Ελλάδα

Κορυτσάς 8, Καλοχώρι, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Ελλάδα
2310789048
Πόντου 62, Περιοχή Β\u0027 ΚΤΕΟ, Καλοχώρι, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Ελλάδα
2310754382
Κορυτσάς 8, Καλοχώρι, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Ελλάδα
2310789048
Πόντου 62, Περιοχή Β\u0027 ΚΤΕΟ, Καλοχώρι, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Ελλάδα
2310754382