Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Λαγκαδάς σε Λαγκαδάς - Ελλάδα

Ηλία Γεωργιάδου 5-7, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς - Ελλάδα
2394022872
Ηλία Γεωργιάδου 5-7, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς - Ελλάδα
2394022872