Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Θεσσαλονίκη

Εγνατίας 95, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310233894
Κουκούφλη Ν. 4, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310233366
Μητροπόλεως 101, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311291710
Αγίου Δημητρίου 161, Θεσσαλονίκη, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310948812