Ιατροί - Συκιές

Γαβριηλίδη 1, Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310635960
Ζαρίφη Νικολάου 14, Συκιές, 56625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310610532
Ρώτα Βασιλείου 4, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310630203
Γαβριηλίδη 1, Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310635960
Ζαρίφη Νικολάου 14, Συκιές, 56625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310610532
Ρώτα Βασιλείου 4, Συκιές, 56626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310630203