Νοσοκομειακή Φροντίδα - Θεσσαλονίκη

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312340
Εθνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313308258
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312477
Προνοίας 34, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6947657202
Μικράς Ασίας 46, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310918608
Καραμανλή Κωνσταντίνου 151, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310327666
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312398
Άνω Τζουμαγιάς 64, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930789
Κωνσταντινουπόλεως 50, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310992981
Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517189
Κωνσταντινουπόλεως 49, Εντός Α Παιδιατρικής Κλινικής, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312439
Σβώλου Αλεξάνδρου 21, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310279168
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310814512
Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254328
Πλαταιών 26, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310303355
Παπαγεωργίου 3, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310283222
Δελφών 124 \u0026 Ψυχάρη, Εντός Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310825637
Καραμάνου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312800
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312256
Ολύμπου 29, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310538777
Γιαννιτσών 52 \u0026 Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310501284
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312255
Λαμπράκη Γρηγορίου 13, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313308715
Τσιμισκή 137, Έναντι ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310274286
Εγνατίας 142, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310390000
Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315555000
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312340
Εθνικής Αμύνης 41, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313308258
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312477
Προνοίας 34, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6947657202
Μικράς Ασίας 46, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310918608
Καραμανλή Κωνσταντίνου 151, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310327666
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312398
Άνω Τζουμαγιάς 64, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930789
Κωνσταντινουπόλεως 50, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310992981
Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517189
Κωνσταντινουπόλεως 49, Εντός Α Παιδιατρικής Κλινικής, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312439
Σβώλου Αλεξάνδρου 21, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310279168
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310814512
Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254328
Πλαταιών 26, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310303355
Παπαγεωργίου 3, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310283222
Δελφών 124 \u0026 Ψυχάρη, Εντός Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310825637
Καραμάνου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312800
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312256
Ολύμπου 29, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310538777
Γιαννιτσών 52 \u0026 Αγίων Πάντων, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310501284
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313312255
Λαμπράκη Γρηγορίου 13, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313308715
Τσιμισκή 137, Έναντι ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310274286
Εγνατίας 142, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310390000
Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315555000