Ιατροί - Λαγκαδάς

Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394301703
Γρηγοριάδη Θ. 12, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394301631
Βασ. Αλεξάνδρου 7 \u0026 40 Εκκλησιών 11, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394024890
Λουτρών 33, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394071250
Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394301703
Γρηγοριάδη Θ. 12, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394301631
Βασ. Αλεξάνδρου 7 \u0026 40 Εκκλησιών 11, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394024890
Λουτρών 33, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2394071250