Ιατροί - Αμπελόκηποι

Ελ. Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310730200
Ελ. Βενιζέλου 71-73, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310740001
Ελ. Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310730200
Ελ. Βενιζέλου 71-73, Αμπελόκηποι, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310740001