Οικιακές Συσκευές - Οικιακά Είδη - Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Ρούσβελτ Φραγκλίνου 4, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311200933
Ρούσβελτ Φραγκλίνου 4, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 56728, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311200933