Οικολογία - Θεσσαλονίκη

Υψηλάντου 44, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309845
12ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Θεσσαλονίκη - Νεοχωρούδα, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310769869
Καρμπολά 9, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6977078218
Δραγούμη Ίωνος 34, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310221893
Νεοχωρούδα \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310709459
Ιπποδρομίου 90, Θεσσαλονίκη, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924046
Μοναστηρίου 93Α, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310595085
Δωδεκανήσου 13, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310550011
Νιρβάνα 4, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310230490
Λαγκαδά 12, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310554114
Καραμανλή Κωνσταντίνου 107, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310951082
Φιλίππου 70, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310474708
Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310471061
Αγίας Σοφίας 17, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310253717
Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310528239
Καβείρων 46, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310921352
Κωλέττη Ι. 25Β, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310525645
Παπανδρέου Γεωργίου 47, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310421106
Σοφούλη Θεμιστοκλή 25, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310426808
Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου 47, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310914580
Αχιλλέως Σαμοθράκη 27, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310799209
Καρδίτσας 8, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310460450
Καραμανλή Κωνσταντίνου 186, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310325575
Πτολεμαίων 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310534037
Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254520
Βούλγαρη 58, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310327914
Πολυγνώτου 49, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930415
Κερασούντος 17, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313057391
Πελίας 14, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6981881001
Καραμανλή Κωνσταντίνου 30, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310813287
Φωκυλίδου 19-21, Θεσσαλονίκη, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310310790
Σουανίδη Εμμανουήλ 2, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310913544
Σπάρτης 3, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310886682
Καραμανλή Κωνσταντίνου 67, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310989222
Σοφούλη Θεμιστοκλή 57, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310411944
Κρήτης 68, Θεσσαλονίκη - Ντεπώ, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2314313353
Τομπάζη 39, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310866722
Καρακάση 7, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310906671
Καρατάσου 6, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310319199
Πλατεία Ιπποδρομίου 21, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310263491
Σβώλου Αλεξάνδρου 6, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310446005
Βατικιώτου 26-28, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Άθωνος, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310257503
Δραγούμη Ίωνος 40, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310264264
Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310224252
Αγίου Δημητρίου 160, Έναντι Τουρκικού Προξενείου, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310203576
Υψηλάντου 44, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309845
12ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Θεσσαλονίκη - Νεοχωρούδα, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310769869
Καρμπολά 9, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6977078218
Δραγούμη Ίωνος 34, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310221893
Νεοχωρούδα \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310709459
Ιπποδρομίου 90, Θεσσαλονίκη, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924046
Μοναστηρίου 93Α, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310595085
Δωδεκανήσου 13, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310550011
Νιρβάνα 4, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310230490
Λαγκαδά 12, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310554114
Καραμανλή Κωνσταντίνου 107, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310951082
Φιλίππου 70, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310474708
Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310471061
Αγίας Σοφίας 17, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310253717
Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310528239
Καβείρων 46, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310921352
Κωλέττη Ι. 25Β, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310525645
Παπανδρέου Γεωργίου 47, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310421106
Σοφούλη Θεμιστοκλή 25, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310426808
Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου 47, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310914580
Αχιλλέως Σαμοθράκη 27, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310799209
Καρδίτσας 8, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310460450
Καραμανλή Κωνσταντίνου 186, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310325575
Πτολεμαίων 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310534037
Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254520
Βούλγαρη 58, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310327914
Πολυγνώτου 49, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930415
Κερασούντος 17, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313057391
Πελίας 14, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6981881001
Καραμανλή Κωνσταντίνου 30, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310813287
Φωκυλίδου 19-21, Θεσσαλονίκη, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310310790
Σουανίδη Εμμανουήλ 2, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310913544
Σπάρτης 3, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310886682
Καραμανλή Κωνσταντίνου 67, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310989222
Σοφούλη Θεμιστοκλή 57, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310411944
Κρήτης 68, Θεσσαλονίκη - Ντεπώ, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2314313353
Τομπάζη 39, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310866722
Καρακάση 7, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310906671
Καρατάσου 6, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310319199
Πλατεία Ιπποδρομίου 21, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310263491
Σβώλου Αλεξάνδρου 6, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310446005
Βατικιώτου 26-28, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Άθωνος, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310257503
Δραγούμη Ίωνος 40, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310264264
Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310224252
Αγίου Δημητρίου 160, Έναντι Τουρκικού Προξενείου, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310203576