Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Πυλαία

Τσελέπη Ιωάννη 65, Πυλαία, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310947494
Περραιβού Χ. 11, αμέσως μετά την έξοδο της περιφερειακής προς Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία - Άνω Τούμπα, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315519864
Τσελέπη Ιωάννη 65, Πυλαία, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310947494
Περραιβού Χ. 11, αμέσως μετά την έξοδο της περιφερειακής προς Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία - Άνω Τούμπα, 55534, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315519864