Πληροφορική - Πεύκα - Ρετζίκι

Παπανικολάου Γ. 89, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315513421
Παπανικολάου Γ. 89, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315513421