Βαρέα Οχήματα - Καλοχώρι

Κορυτσάς 8, Καλοχώρι, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310789048
Πόντου 62, Περιοχή Β\u0027 ΚΤΕΟ, Καλοχώρι, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310754382
Κορυτσάς 8, Καλοχώρι, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310789048
Πόντου 62, Περιοχή Β\u0027 ΚΤΕΟ, Καλοχώρι, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310754382