Βαρέα Οχήματα - Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 159, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517036
Πόντου, Πλησίον Makro, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753659
Μαβίλη 8, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517439
Πόντου 54, Β ΚΤΕΟ, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310754210
Πόντου 56, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753184
Μοναστηρίου 159, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517036
Πόντου, Πλησίον Makro, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753659
Μαβίλη 8, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517439
Πόντου 54, Β ΚΤΕΟ, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310754210
Πόντου 56, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753184