Εθελοντισμός - Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310509043
Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310857567
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 43, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310828892
Μοργκεντάου 1, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310229977
Λυσιμάχου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310829132
Αγίας Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310269433
Ολυμπιάδος 35Β, Θεσσαλονίκη, 54633, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310278602
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310271650
Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310251033
26ης Οκτωβρίου 16, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310551694
Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310240714
Ερμού 10, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310541708
Δραγούμη Φίλιππου 16, Θεσσαλονίκη, 54401, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310286021
Ερμού 1, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266705
Σαλαμίνος 4, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310553188
Δανιόλου 38, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310310037
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310223147
Πλατεία Δημοκρατίας 3, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310540440
Ερμού 69, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310268118
26ης Οκτωβρίου 6, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310553505
Πολυτεχνείου 27-29, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310545509
Πολυτεχνείου 21, 8ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310555302
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254507
Φραγκίνη 7, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310220144
Ερμού 55, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310268333
Βασιλέως Ηρακλείου 30, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310238891
Αγίας Σοφίας 46, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310271510
Εγνατίας 63, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310230816
Τσιμισκή 10, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310250256
Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310509043
Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310857567
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 43, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310828892
Μοργκεντάου 1, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310229977
Λυσιμάχου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310829132
Αγίας Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310269433
Ολυμπιάδος 35Β, Θεσσαλονίκη, 54633, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310278602
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310271650
Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310251033
26ης Οκτωβρίου 16, 2ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310551694
Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310240714
Ερμού 10, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310541708
Δραγούμη Φίλιππου 16, Θεσσαλονίκη, 54401, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310286021
Ερμού 1, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266705
Σαλαμίνος 4, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310553188
Δανιόλου 38, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310310037
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310223147
Πλατεία Δημοκρατίας 3, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310540440
Ερμού 69, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310268118
26ης Οκτωβρίου 6, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310553505
Πολυτεχνείου 27-29, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310545509
Πολυτεχνείου 21, 8ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310555302
Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254507
Φραγκίνη 7, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310220144
Ερμού 55, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310268333
Βασιλέως Ηρακλείου 30, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310238891
Αγίας Σοφίας 46, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310271510
Εγνατίας 63, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310230816
Τσιμισκή 10, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310250256