Γεωργία - Θεσσαλονίκη

Καλού Μιχαήλ 8, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310530066
Πίψου 18, Πλησίον ΟΣΕ, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310524452
Μοναστηρίου 131 \u0026 Πεσόντων Πυροσβεστών, Θεσσαλονίκη - Άγιοι Πάντες, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310519995
Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310513603
Τσορλίνη Βασιλείου 26, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310543529
Φράγκων 26, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310540042
Λαχαναγοράς 12, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310755971
Νεοχωρούδα \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310780099
Λαχαναγοράς 14, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753032
Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310539334
Εγνατίας 308, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310320947
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310580060
Φράγκων 17, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310538410
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310887207
Γιαννιτσών 103, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310529509
Ταντάλου 41, Θεσσαλονίκη - Βαρδάρης, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310514656
Δερβένι \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310683039
Καλού Μιχαήλ 8, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310530066
Πίψου 18, Πλησίον ΟΣΕ, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310524452
Μοναστηρίου 131 \u0026 Πεσόντων Πυροσβεστών, Θεσσαλονίκη - Άγιοι Πάντες, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310519995
Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310513603
Τσορλίνη Βασιλείου 26, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310543529
Φράγκων 26, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310540042
Λαχαναγοράς 12, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310755971
Νεοχωρούδα \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310780099
Λαχαναγοράς 14, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310753032
Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310539334
Εγνατίας 308, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310320947
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310580060
Φράγκων 17, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310538410
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310887207
Γιαννιτσών 103, Θεσσαλονίκη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310529509
Ταντάλου 41, Θεσσαλονίκη - Βαρδάρης, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310514656
Δερβένι \u0026 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Θεσσαλονίκη, 54500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310683039