Άνθη - Δένδρα - Φυτά - Θεσσαλονίκη

Μητροπόλεως 129, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517374
Καθηγητή Κεραμοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315553322
Σοφούλη Θεμιστοκλή 23, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310332833
Παπανδρέου Γεωργίου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310813300
Σβώλου Αλεξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310283339
Βασιλίσσης Όλγας 57, Θεσσαλονίκη, 54641, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310828867
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310814808
Λαμπράκη Γρηγορίου 238, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310909971
Δελφών 90, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310866956
Λαμπράκη Γρηγορίου 173, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924451
Λαμπράκη Γρηγορίου 136, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310920897
Κωνσταντινουπόλεως 78, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310861361
Μητροπόλεως 82, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310226609
Αφεντούλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310525842
Καραμανλή Κωνσταντίνου 114, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309488
Βασιλίσσης Όλγας 85, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310870130
Μενεξέ 24, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266009
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 153, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309147
Συνδίκα Πέτρου 75, Θεσσαλονίκη - Ανάληψη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310857013
Λαμπράκη Γρηγορίου 152, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310920879
Καρύπη 31, Στοά Ερμείον, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310267225
Μητροπόλεως 60, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310261511
Λαμπράκη Γρηγορίου 218, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930728
Πασαλίδη 52, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310903141
Βασιλέως Γεωργίου 9, Θεσσαλονίκη - Ευζώνων, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310820739
Βασιλίσσης Όλγας 88, Θεσσαλονίκη - Φάληρο, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310859171
Αναξιμάνδρου 69, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310322938
Κανάρη Κωνσταντίνου 68 \u0026 Παπάφη 204, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310912195
Αρτάκης 6, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310918811
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 128, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310301602
Πλατεία Φαναριωτών 7, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310269300
Παπαναστασίου Αλέξανδρου 52, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310815102
Αναξιμένους 1, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310914929
Γραβιάς 1, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310830726
Δρυός 4, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310907466
Παπαρρηγοπούλου 11-13, Θεσσαλονίκη - Βαρδάρης, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517964
Μπότσαρη Μάρκου 72, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310839807
Βασιλέως Ηρακλείου 22, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266274
Βασιλίσσης Όλγας 174, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310413385
Βερατίου 29, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310514536
Μπότσαρη Μάρκου 146, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310928514
Λεωφόρος Στρατού 15, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310819061
Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310797619
Πλατεία Μουσχουντή 6, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310522410
Καστριτσίου 1, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Άθωνος, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310262272
Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310265884
Λαμπράκη 124, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310915553
Παπάφη Ιωάννη 172, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310906201
Αγίου Δημητρίου 122-124, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310210338
Βασιλίσσης Όλγας 140, Θεσσαλονίκη - Μαρτίου, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310847628
Πλατεία Ιπποδρομίου 18, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311266808
Μητροπόλεως 129, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517374
Καθηγητή Κεραμοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315553322
Σοφούλη Θεμιστοκλή 23, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310332833
Παπανδρέου Γεωργίου 8, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310813300
Σβώλου Αλεξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310283339
Βασιλίσσης Όλγας 57, Θεσσαλονίκη, 54641, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310828867
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310814808
Λαμπράκη Γρηγορίου 238, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310909971
Δελφών 90, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310866956
Λαμπράκη Γρηγορίου 173, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924451
Λαμπράκη Γρηγορίου 136, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310920897
Κωνσταντινουπόλεως 78, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310861361
Μητροπόλεως 82, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310226609
Αφεντούλη 11, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310525842
Καραμανλή Κωνσταντίνου 114, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309488
Βασιλίσσης Όλγας 85, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310870130
Μενεξέ 24, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266009
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 153, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310309147
Συνδίκα Πέτρου 75, Θεσσαλονίκη - Ανάληψη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310857013
Λαμπράκη Γρηγορίου 152, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310920879
Καρύπη 31, Στοά Ερμείον, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310267225
Μητροπόλεως 60, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310261511
Λαμπράκη Γρηγορίου 218, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310930728
Πασαλίδη 52, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310903141
Βασιλέως Γεωργίου 9, Θεσσαλονίκη - Ευζώνων, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310820739
Βασιλίσσης Όλγας 88, Θεσσαλονίκη - Φάληρο, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310859171
Αναξιμάνδρου 69, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310322938
Κανάρη Κωνσταντίνου 68 \u0026 Παπάφη 204, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310912195
Αρτάκης 6, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310918811
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 128, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310301602
Πλατεία Φαναριωτών 7, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310269300
Παπαναστασίου Αλέξανδρου 52, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310815102
Αναξιμένους 1, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310914929
Γραβιάς 1, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310830726
Δρυός 4, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310907466
Παπαρρηγοπούλου 11-13, Θεσσαλονίκη - Βαρδάρης, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310517964
Μπότσαρη Μάρκου 72, Θεσσαλονίκη, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310839807
Βασιλέως Ηρακλείου 22, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310266274
Βασιλίσσης Όλγας 174, Θεσσαλονίκη, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310413385
Βερατίου 29, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310514536
Μπότσαρη Μάρκου 146, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310928514
Λεωφόρος Στρατού 15, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310819061
Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310797619
Πλατεία Μουσχουντή 6, Θεσσαλονίκη, 54632, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310522410
Καστριτσίου 1, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Άθωνος, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310262272
Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310265884
Λαμπράκη 124, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310915553
Παπάφη Ιωάννη 172, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310906201
Αγίου Δημητρίου 122-124, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310210338