Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Τριανδρία

Αγίου Σπυρίδωνος 1, Τριανδρία, 55337, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310901534
Αγίου Σπυρίδωνος 1, Τριανδρία, 55337, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310901534