Ιατροί - Ελευθέριο

Παπανδρέου Ανδρέα 35-37, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310700409
Παπανδρέου Ανδρέα 35-37, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315530421
Κρήτης 30, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310703838
Παπανδρέου Ανδρέα 35-37, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310700409
Παπανδρέου Ανδρέα 35-37, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2315530421
Κρήτης 30, Ελευθέριο - Κορδελιό, 56334, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310703838