Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Άγιος Αθανάσιος

Κολοκοτρώνη 44, Άγιος Αθανάσιος, 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310702730
Κολοκοτρώνη 44, Άγιος Αθανάσιος, 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310702730