ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - Θεσσαλονίκη
Παιδί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα