ΚΙΑΚΙΔΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Θεσσαλονίκη
Κατασκευές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα