Μπαχαράκης Μιχαήλ Ι. - Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκης 13, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Αριστοτέλους, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310262411

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6316930000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9410709179105

Μπαχαράκης Μιχαήλ Ι. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπαχαράκης Μιχαήλ Ι. - Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310263776