Χατζηπαντελίδου - Δημητρακά Θεοδώρα Σ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα