Τσίγκρος Δημήτριος Χ. - Θεσσαλονίκη
Γραφεία Τελετών - Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310843648

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6159131213628

Γεωγραφικό μήκος: 22.9595420000000

Τσίγκρος Δημήτριος Χ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Τσίγκρος Δημήτριος Χ. - Θεσσαλονίκη Γραφεία Τελετών - Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310845230