Χαλκιά Αγλαΐα Δ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 58, Παραπλεύρως Δημοτικού Parking, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2315004585

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6011358000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9607519560538

Χαλκιά Αγλαΐα Δ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Χαλκιά Αγλαΐα Δ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Ιατρείο αρτηριοσκλήρυνσης.