Μπαδινάκης Κωνσταντίνος Γ. - Θεσσαλονίκη
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 12, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310555941

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6373428000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9371387094899

Μπαδινάκης Κωνσταντίνος Γ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπαδινάκης Κωνσταντίνος Γ. - Θεσσαλονίκη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310555942