ΟΤΕ - Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Ροστάν Εδμόνδου 13, Θεσσαλονίκη - Φάληρο, 54641, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310822199

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6150701904306

Γεωγραφικό μήκος: 22.9561305000000

ΟΤΕ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΟΤΕ - Θεσσαλονίκη Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310822299