Κεσίδου Ιωάννα Σ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310508216

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6384252810457

Γεωγραφικό μήκος: 22.9360920000000

Κεσίδου Ιωάννα Σ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κεσίδου Ιωάννα Σ. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες.