Μπίος Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 21, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310535898

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6375890000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9342279033264

Μπίος Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπίος Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Μεταπτυχιακό στο ποινικό.