Νάστας Σωτήριος Χ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 27-29, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310552376

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6371850000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9349932180995

Νάστας Σωτήριος Χ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Νάστας Σωτήριος Χ. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Το δικηγορικό γραφείο του Σωτηρίου Χ. Νάστα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Πολυτεχνείου 27 – 29, από τον Ιανουάριο του 2010 και αποτελεί ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο, που παρέχει νομική υποστήριξη και συμβουλή, εστιάζοντας στην ολοκληρωμένη εκπροσώπηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πελατών, τόσο φυσικών προσώπων όσο και εταιριών.