Μαγουλάς Γεώργιος Α. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Ορφανίδου 2 \u0026 Φράγκων 11, 5ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310537703

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6379310000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9366400000000

Μαγουλάς Γεώργιος Α. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μαγουλάς Γεώργιος Α. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε το 1976 από τον δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω Γιώργο Μαγουλά και ειδικεύεται σε θέματα εμπραγμάτου ( κτηματολόγιο, ακίνητα, μισθώσεις, κληρονομιές ) και ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου ( αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα, ζημίες πυρός ή μεταφορών ). Προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας Μακεδονίας Θράκης, της εθνικής ασφαλιστικής και συγγραφέας του βιβλίου κτηματολογικές εγγραφές.