Καλκίνη Σταυρούλα Σ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310501182

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6382856714366

Γεωγραφικό μήκος: 22.9369999088523

Καλκίνη Σταυρούλα Σ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Καλκίνη Σταυρούλα Σ. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Στόχος της επιχείρησής μας, που αποτελεί και δέσμευση, είναι η άμεση, έγκαιρη, αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας και η ανταμοιβή στην εμπιστοσύνη τους με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία και η συνεχής, ανελλιπής ενημέρωση πάνω στα αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελούν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση του ανωτέρω στόχου μας.