ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ LL.M. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 26, Έμπροσθεν Δικαστηρίων, Κτίριο Θέμις, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310267328

Γεωγραφικό πλάτος: 40.639801025390625000

Γεωγραφικό μήκος: 22.931528091430664000

ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ LL.M. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ LL.M. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Ε.Κ. * ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Ο.Ε.Ε.Κ.*
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών σε Δημόσια ΙΕΚ αφενός στο μάθημα της Νομοθεσίας Οδικής Κυκλοφορίας: α] Στο ΙΕΚ Νεάπολης Θεσ/νίκης εξακόσιες (600) ώρες διδασκαλίας, β] Στο ΙΕΚ Σίνδου Θεσ/νίκης εβδομήντα (70) ώρες διδασκαλίας και αφετέρου στο μάθημα Κοινωνικής Συμπεριφοράς: α] Στο ΙΕΚ Νεάπολης Θεσ/νίκης δέκα τέσσερις (14) ώρες διδασκαλίας, β] Στο ΙΕΚ Θεσ/νίκης "Θεσσαλονίκη2" δέκα τέσσερις (14) ώρες διδασκαλίας. Στο ΙΕΚ Νεάπολης Θεσ/νίκης ως καθηγητής στη Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών είκοσι τέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας συνολικά.