ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ - Θεσσαλονίκη
Πλαστικά - Χρώματα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα