ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη
Οικιακές Εγκαταστάσεις - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 6, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310520930

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6369718000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9367172094899

ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη Οικιακές Εγκαταστάσεις - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Ειδικότητα μας είναι να κατανέμουμε δίκαια, γρήγορα, αξιόπιστα και υπεύθυνα τις δαπάνες κάθε πολυκατοικίας. Διαχειριζόμαστε κατά καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο τα έσοδα, έξοδα καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο της πολυκατοικίας που συγκεντρώνεται κάθε μήνα και το αποδίδουμε πλήρες σ΄αυτήν, με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτου. Η έγκαιρη είσπραξη των μηνιαίων κοινοχρήστων καθώς και η εξόφληση τρεχόντων λογαριασμών της πολυκατοικίας είναι ευθύνη και καθήκον της εταιρείας μας. Για οτιδήποτε και αν χρειαστεί η εταιρεία μας έχει τη λύση. Άρτια και πλήρως οργανωμένη διαθέτει δικά της συνεργεία ικανά να αντιμετωπίσουν γρήγορα και οικονομικά οποιοδήποτε πρόβλημα.