Τζήκας Βασίλειος Ι. - Θεσσαλονίκη
Έπιπλα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2310321435

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Τζήκας Βασίλειος Ι. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Τζήκας Βασίλειος Ι. - Θεσσαλονίκη Έπιπλα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η εταιρεία μας Τζήκας Βασίλειος Ι. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310321435