11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη
Ιδρύματα - Οργανισμοί - Δημόσιες Υπηρεσίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα