Γκιουλέκας Κωνσταντίνος Π. - Θεσσαλονίκη
Εθελοντισμός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα