ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη
Εθελοντισμός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα