Κιούπκιολη Δήμητρα - Αγλαΐα Γ. - Θεσσαλονίκη
Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Εγνατίας 119, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310200559

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6321910000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9515074849315

Κιούπκιολη Δήμητρα - Αγλαΐα Γ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κιούπκιολη Δήμητρα - Αγλαΐα Γ. - Θεσσαλονίκη Ιατρικά - Διαγνωστικά Κέντρα - Κλινικές - Εναλλακτικές Θεραπείες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310207343