Ο ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - Θεσσαλονίκη
Ενώσεις & Σωματεία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα