Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - Θεσσαλονίκη
Οικονομικές Υπηρεσίες - Τελωνεία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα