Θυμιάκη Μπριζίτ Α. - Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Γαμβέττα 61, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310813768

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6112127182675

Γεωγραφικό μήκος: 22.9596607500000

Θυμιάκη Μπριζίτ Α. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Θυμιάκη Μπριζίτ Α. - Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση - Σχολές - Φροντιστήρια - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η εταιρεία μας Θυμιάκη Μπριζίτ Α. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Γαμβέττα 61, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310813768