ΜΟΡΕΝΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - Θεσσαλονίκη
Εξοπλισμός Μηχανολογικός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα